Verlengde Hereweg 36,   9722 AD Groningen, NL  
Tel. +31 (0) 50 526 23 31,   Mobiel +31 (0) 6 524 217 31,   Fax. +31 (0) 50 526 56 15
Bankrekening nr. 341069426,   KvK Groningen 02078457,   j.lambers@chickenchain.com

 
 
 
 
 
 

 

CONSULTANCY

 

ChickenChain Consultancy  verleent diensten aan:

Beleidsmakers
hebben behoefte aan onafhankelijk advies over de te kiezen koers.
►ChickenChain
 
Retailorganisaties
Klanten verwachten veilig en verantwoord voedsel. De retailer moet een positie kiezen waarbij hij de klant tevreden stelt, maar tevens zijn beloftes waar kan maken. Dit vereist een scherp inzicht in wat aan de productiezijde mogelijk en haalbaar is, tegen welke prijs.
►ChickenChain

Ketenbeheerders en integraties
Klanteneisen moeten op een overtuigende wijze worden ingevuld tegen zo laag mogelijke kosten. Aan welke eis kan worden voldaan en hoe is dat zo goed mogelijk te garanderen?
►ChickenChain

Slachterijen
moeten de risico’s van Salmonella en Campylobacter optimaal beheersen. Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden van decontaminatie, welke alternatieven zijn er?
Welke knelpunten zijn er ten aanzien van dierwelzijn en hoe moeten ze worden aangepakt? Hoe moet daarover gecommuniceerd worden met de afnemers? 
►ChickenChain
Voerproducenten
moeten voldoen aan eisen van de eindafnemers. Risico’s van voedselveiligheid worden niet overal gelijk geďnterpreteerd. Wat is van belang en wat niet?
►ChickenChain
 
Vleeskuikenhouders
moeten als zelfstandig ondernemer hun positie bewaken ten opzichte van de andere schakels  in de keten. Wat maakt een bedrijf tot een ideale deelnemer in de keten, met een sterke positie? Wanneer is het dierwelzijn acceptabel en hoe kan dat duidelijk gemaakt worden?
►ChickenChain  
Broederijen
staan voor grote technische en organisatorische uitdagingen. Kan de kuikenkwaliteit nog verbeteren? Is het welzijn van de kuikens optimaal? Hoe benaderen we het risico van dierziektes? Hoe houden we Salmonella buiten de deur?
►ChickenChain
 
Opfok- en vermeerderingbedrijven
moeten voor lage kosten een perfect product leveren. Hoe kunnen risico’s stelselmatig worden teruggebracht, en tegen welke kosten?
►ChickenChain