Verlengde Hereweg 36,   9722 AD Groningen, NL  
Tel. +31 (0) 50 526 23 31,   Mobiel +31 (0) 6 524 217 31,   Fax. +31 (0) 50 526 56 15
Bankrekening nr. 341069426,   KvK Groningen 02078457,   j.lambers@chickenchain.com

 
 
 
 
 
 

 

ACHTERGROND CHICKENCHAIN

 

ChickenChain is opgericht op 1 november 2002 door drs. J.H. Lambers.

Ondanks het brede werkterrein is het in de startfase een eenmans bedrijf. Er wordt gewerkt vanuit een netwerk met deskundigen op alle deelterreinen.

Jan Lambers heeft een lange en brede ervaring in de intensieve veehouderij. Als dierenarts werkte hij twaalf jaar vanuit een algemene dierenkliniek. Vervolgens spitste hij zich toe op de georganiseerde varkensgezondheidszorg bij de Gezondheidsdienst voor Dieren, gedurende zes jaar. Aansluitend werkte hij vier jaar bij de Storteboom Groep, waar hij de kwaliteitszorg en de veterinaire zaken voor zijn rekening nam.

Vanuit deze achtergrond is er kennis en ervaring op een breed terrein:

-         overzicht en ervaring in elke schakel van de keten

-         contacten binnen en buiten de productiesector

-         beheer en analyse van databestanden in de keten

-         voorlichting

-         wetenschappelijk onderzoek

-         veevoederindustrie

-         medicamenten, residuen, resistentie

-         alternatieven voor antibiotica

-         Salmonella, Campylobacter

-         kwaliteitssystemen, certificering, inspectie

De opstelling van ChickenChain zal steeds onafhankelijk, analyserend en kritisch zijn, maar strikt vertrouwelijk. De ideale partner om nieuwe wegen mee in te slaan.