Verlengde Hereweg 36,   9722 AD Groningen, NL  
Tel. +31 (0) 50 526 23 31,   Mobiel +31 (0) 6 524 217 31,   Fax. +31 (0) 50 526 56 15
Bankrekening nr. 341069426,   KvK Groningen 02078457,   j.lambers@chickenchain.com

 

 
 
 
 
 

KWALITEITSCONTROLE

 

ChickenChain kwaliteitsmanagement

Retailorganisaties
Soms biedt het kwaliteitssysteem van de toeleveranciers wellicht geen waterdichte garantie dat het gehele volume van de aanvoer aan de gestelde eisen voldoet. Om maximale zekerheid te krijgen moeten de toezeggingen op hun hardheid worden beoordeeld. Er moet worden getoetst of daadwerkelijk de hele productstroom voldoet. Liefst moet daarbij op de werkvloer worden gecommuniceerd in het Engels, Duits, Frans of Nederlands.
►ChickenChain

 

Certificerende instellingen
moeten verantwoorde afwegingen maken over risicobeheersing. Hiervoor is zeer specifieke kennis nodig in de pluimveesector. Heeft men een juiste inventarisatie gemaakt van potentiële gevaren? Is het aangeboden certificaat een relevant antwoord op de vraag?
►ChickenChain

Inspectieorganen
hebben behoefte aan goed opgeleide en deskundige controleurs.
►ChickenChain

Ketenbeheerders
zijn gericht op ketenmanagement als kernactiviteit. Het is zinvol om het kwaliteitsbeheer extern te laten ondersteunen.
►ChickenChain.