Verlengde Hereweg 36,   9722 AD Groningen, NL  
Tel. +31 (0) 50 526 23 31,   Mobiel +31 (0) 6 524 217 31,   Fax. +31 (0) 50 526 56 15
Bankrekening nr. 341069426,   KvK Groningen 02078457,   j.lambers@chickenchain.com

 

 
 
 
 

 

VETERINAIRE ZORG

 

Retailers...
worden soms geconfronteerd met veterinaire vragen of vraagstukken. Zelf hebben ze hierover weinig kennis in huis.
►ChickenChain

 

Ketenbeheerders...
worstelen met het stelselmatig terugdringen van dierziekten, Salmonellastammen, medicijngebruik, residuebeheersing en met de problemen van hoge percentages afkeuringen aan de slachtlijn. Een versnipperde aanpak bij de verschillende schakels heeft onvoldoende resultaat gehad.
►ChickenChain (Resultaatverplichting is bespreekbaar).

 

Pluimveehouders...
worden het slachtoffer van bedrijfsgebonden dierziekten, zoals ORT en Salmonella java. Ondanks diverse adviezen en grote inspanningen is het probleem niet opgelost.
►ChickenChain (Resultaatverplichting bespreekbaar).

 

Dierenartsenpraktijken...
Worden geconfronteerd met hardnekkige problemen waarvan de oorzaak deels niet bij hun cliŽnt, maar elders in de keten moet worden aangepakt.
►ChickenChain