Verlengde Hereweg 36,   9722 AD Groningen, NL  
Tel. +31 (0) 50 526 23 31,   Mobiel +31 (0) 6 524 217 31,   Fax. +31 (0) 50 526 56 15
Bankrekening nr. 341069426,   KvK Groningen 02078457,   j.lambers@chickenchain.com

 

 
 
 
 
 

KETEN MANAGEMENT

 

- Zelfstandige pluimveehouders...

- Voerproducenten…

- Particuliere broederijen…

- Slachterijen…

Bevinden zich in een krachtenveld waar de grote retailorganisaties de toon zetten. Voor kleinere ondernemers is er de keuze tussen niche-markten bedienen of aansluiting zoeken bij de grote productstromen. 

Voor de grote productstromen is het nodig om aan de gestelde kwaliteitseisen te voldoen, tegen lage kosten. Dit kan alleen slagen als gewerkt wordt binnen een gemeenschappelijk raamwerk. Met een uniforme aanpak kunnen producten worden uitgewisseld.
►ChickenChain