Verlengde Hereweg 36,   9722 AD Groningen, NL  
Tel. +31 (0) 50 526 23 31,   Mobiel +31 (0) 6 524 217 31,   Fax. +31 (0) 50 526 56 15
Bankrekening nr. 341069426,   KvK Groningen 02078457,   j.lambers@chickenchain.com

 

 

 
 
 

 

CHICKENCHAIN

 
ChickenChain is een organisatie- en adviesbureau, gericht op voedselveiligheid, dierwelzijn en diergezondheid in de pluimveehouderij.
 
ChickenChain is opgericht om binnen pluimveeketens een maximale toegevoegde waarde te koppelen aan een laag kostenniveau.
 
Westeuropese retailbedrijven eisen een product dat prijstechnisch concurrerend is en dat technisch aan de gestelde specificaties voldoet. Verder geldt als basisvoorwaarde een maximale veiligheid van het voedsel en een volledige transparantie van de gehele productieketen.
Aanvullend worden steeds nadrukkelijker eisen gesteld aan dierwelzijn en aan diergezondheid.
 
Productieketens van pluimveevlees dreigen klem te geraken tussen hoge kwaliteitseisen enerzijds en een hoog kostenniveau anderzijds. Hier biedt ChickcenChain oplossingen aan: 
- Projecten op het gebied van voedselveiligheid, dierwelzijn en
   diergezondheid.
 
- Ketenbeheer tegen lage kosten, in een vanuit de praktijk
   opgebouwd  flexibel en zeer gedetailleerd tracking- and 
   tracing systeem.
 
- Creatieve oplossingen voor veterinaire problemen binnen
   ketens
 
- Onafhankelijke audits en beoordelingen.
   

Binnen ChickenChain treft u kennis en ervaring aan op een breed terrein, met het werkgebied van de erkende pluimveedierenarts als basis.